Przeskocz do treści

Cennik – Kraków

W roku kalendarzowym 2023 korzystać będziemy z dofinansowania Gminy Miejskiej Kraków

Czesne

kwota bazowa 1700 zł/miesiąc, za pobyt w przedziale godzin 7:00 - 17:00.              

Rodzice dostają zwrot z dotacji i dofinansowania i ich rzeczywisty koszt ponoszony miesięcznie wynosi

od 495 do 1035 zł ( w zależności od przyznania dofinansowania 400 zl z ZUS).

Dopłata za dodatkowe godziny 6:00 - 7:00 oraz 17:00 - 18:00 - jednorazowo 20 zł (maksymalnie 3 razy w miesiącu)

Dopłata za dodatkowe godziny 6:00 - 7:00 oraz 17:00 - 18:00 - kwota 100 zł  za cały miesiąc

Wpisowe

wpłata jednorazowa pobierana w dniu podpisania umowy 650 zł

Koszt wyżywienia:

  • I śniadanie        – 4,00 zł
  • II śniadanie      – 1,50 zł
  • obiad               – 10,00 zł
  • podwieczorek  – 3,50 zł

Posiłki przygotowywane są w całości w kuchni przedszkola

Dotacje gminy do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2023

W roku 2023 Gmina Miejska Kraków kontynuuje udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych     i dziennych opiekunów.

Dotacja (dofinansowanie) udzielane będzie wyłącznie na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Krakowa i wynosić będzie:

1) od stycznia 2023 dotacja wynosi 3,50 zł za godzinę opieki nad dzieckiem (dotacja na dzieci objęte opieką placówki – przeznaczona na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych);

2) od stycznia 2023 dotacja wynosi 6.00 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotacja na dzieci niepełnosprawne objęte opieką placówki – przeznaczona dla podmiotów świadczących opiekę na refundacje części kosztów związanych z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym).

Dotacja udzielana będzie przez 12 miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

W okresie udzielania dotacji podmioty ją otrzymujące (prowadzące żłobki, kluby dziecięce dotacji lub zatrudniające dziennych opiekunów) zobowiązane będą do pomniejszania/zwrotu części opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych za objęcie opieką dziecka tzw. „czesne” o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 3,50 zł.

Dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów będących mieszkańcami miasta Krakowa niezależnie od ilości godzin opieki.

Zgodnie z zapisami zawieranych umów transza dotacji za miesiące styczeń i luty wypłacona będzie podmiotom z którymi zawarto umowy do końca lutego, transze za kolejne miesiące płatne będą do końca miesiąca którego dotyczy transza.

W przypadku ew. pytań lub wątpliwości dotyczących dotacji do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prosimy o kontakt z Biurem ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa tel. 12 616-92-84.